کیفیت خدمات

مقاله ترجمه شده درک تجربیات خدمات مشتری: بررسی متن کاوی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

161 بازدید
مقاله ترجمه شده بهبود کیفیت با استفاده از مدل کانو برای پیروزی در رقابت در صنعت خدمات

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه WORD (بیشتر…)

191 بازدید
مقاله ترجمه شده روش طبقه بندی مبتنی بر یادگیری ماشین برای آنالیز نظرسنجی تجربه مشتری

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 22  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   44 صفحه WORD (بیشتر…)

287 بازدید
مقاله ترجمه شده ارزیابی و اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات بر اساس تجزیه و تحلیل شکاف با فرآیند شبکه تحلیلی

سال نشر: 2017 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  32 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه WORD (بیشتر…)

393 بازدید
مقاله ترجمه شده اثرات سیستم های کاری با کارایی بالا در رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD (بیشتر…)

675 بازدید
مقاله ترجمه شده ارتباط غیر کلامی در گردشگری: تلاقی مذهب و جنسیت

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

592 بازدید
مقاله ترجمه شده بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفیت در کاربرد واقعی از خدمات بانکداری تلفن همراه

سال نشر: 2019 نام ناشر (پایگاه داده): الزویر تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39   صفحه WORD (بیشتر…)

742 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   18 صفحه word (بیشتر…)

1307 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده میزان رضایتمندی مشتری، وفاداری و عملکرد مالی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:30 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه word (بیشتر…)

1558 بازدید
مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده : مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه pdf (بیشتر…)

1388 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد