تبلیغات

مقاله ترجمه شده توسعه استراتژی های برند درون فروشگاهی و بیان رابطه از طریق تبلیغات فروش

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD (بیشتر…)

197 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر تبلیغات ویدئویی آنلاین بر قصد خرید

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه WORD (بیشتر…)

137 بازدید
مقاله ترجمه شده چگونه تبلیغات شخصی سازی شده بر ارزش ویژه برندهای تبلیغ شده در فیس بوک تأثیر می گذارد

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   47 صفحه WORD (بیشتر…)

243 بازدید
مقاله ترجمه شده چگونه سبک تفکر منطقی بر اثربخشی تبلیغات فروش تأثیر می گذارد

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه WORD (بیشتر…)

451 بازدید
مقاله ترجمه شده چگونه تبلیغات گوشی هوشمند بر روی قصد خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارد

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32 صفحه WORD (بیشتر…)

1308 بازدید
مقاله ترجمه شده : تاثیر تبلیغات بانک بر مشتریان بانک: بررسی انتخاب های مشتریان بانک یونانی

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

727 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده الگوی شباهت ها/ تفاوت ها درمورد گرایش زمانی و نگرش به تبلیغات

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی: 24 تعداد صفحه ترجمه فارسی:21صفحه word (بیشتر…)

675 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیر تبلیغات آنلاین بر فروش خودروهای پروتون در میان اتباع خارجی در کشور مالزی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:12 صفحه word (بیشتر…)

812 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ایجاد یک سیستم تبلیغاتی تلفن همراه برای خدماتی که براساس مکان به مشتری ارائه میشوند:

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی 24 صفحه word (بیشتر…)

1186 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی تبلیغات در یک مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:23 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22 صفحه word (بیشتر…)

1138 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نگرش نسبت به آگهی ویروسی: گسترش مدل های تبلیغات سنتی به تبلیغات تعاملی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:33 صفحه word (بیشتر…)

1059 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد