CRM

مقاله ترجمه شده تأثیر ظرفیت های سطح شرکت و سطح پروژه بر کیفیت سیستم CRM و بهره وری سازمانی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  46  صفحه WORD (بیشتر…)

224 بازدید
مقاله ترجمه شده سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری در محیط های بهداشتی و درمانی

سال نشر: 2020 نوع مقاله: مروری (Research Review) تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   43 صفحه WORD (بیشتر…)

394 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه WORD (بیشتر…)

393 بازدید
ترجمه مقاله مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه WORD (بیشتر…)

791 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word (بیشتر…)

983 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) : اثرات واسطه عوامل سازمانی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26  صفحه word (بیشتر…)

1203 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدلی برای ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

سال نشر: 2003 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   22  صفحه word (بیشتر…)

805 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ایجاد قابلیت شناخت مشتری: ” مدیریت استراتژیکی برنامه های مدیریتی روابط مشتری”

سال نشر: 2003 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19 صفحه WORD (بیشتر…)

836 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری

سال نشر: 2002 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18 صفحه WORD (بیشتر…)

840 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک نگرش بازاریابی بر مبنای اطلاعات مشتری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:7 صفحه word (بیشتر…)

807 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9 صفحه word (بیشتر…)

945 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد