مدیریت ارتباط با مشتری

مقاله ترجمه شده آمادگی فناوری شرکت های B2B و ظرفیت مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد پایداری اجتماعی

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 47   صفحه WORD (بیشتر…)

271 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا می توان مدیریت درآمد را با مدیریت ارتباط با مشتری ادغام کرد؟

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 21 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  42  صفحه WORD (بیشتر…)

464 بازدید
مقاله ترجمه شده بهبود فروش B2B با آنالیز کلان داده های مشتری

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

402 بازدید
مقاله ترجمه شده تقویت قابلیت های بازاریابی پیوند دهنده مشتری با استفاده از آنالیز بازاریابی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

489 بازدید
مقاله ترجمه شده سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری در محیط های بهداشتی و درمانی

سال نشر: 2020 نوع مقاله: مروری (Research Review) تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   43 صفحه WORD (بیشتر…)

833 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه WORD (بیشتر…)

878 بازدید
ترجمه مقاله مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه WORD (بیشتر…)

1263 بازدید
مقاله ترجمه شده : روابط مشتری و وابستگی متقابل در فرایند بین المللی شدن شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه word (بیشتر…)

1411 بازدید
مقاله ترجمه شده استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز CRM

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه word (بیشتر…)

1790 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word (بیشتر…)

1471 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) : اثرات واسطه عوامل سازمانی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26  صفحه word (بیشتر…)

1754 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات، مورد : مدیریت ارتباط با مشتریان

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26  صفحه word (بیشتر…)

1377 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد