مدیریت ارتباط با مشتری

مقاله ترجمه شده آیا می توان مدیریت درآمد را با مدیریت ارتباط با مشتری ادغام کرد؟

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 21 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  42  صفحه WORD (بیشتر…)

363 بازدید
مقاله ترجمه شده بهبود فروش B2B با آنالیز کلان داده های مشتری

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

297 بازدید
مقاله ترجمه شده تقویت قابلیت های بازاریابی پیوند دهنده مشتری با استفاده از آنالیز بازاریابی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

381 بازدید
مقاله ترجمه شده سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری در محیط های بهداشتی و درمانی

سال نشر: 2020 نوع مقاله: مروری (Research Review) تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   43 صفحه WORD (بیشتر…)

723 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه WORD (بیشتر…)

770 بازدید
ترجمه مقاله مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه WORD (بیشتر…)

1126 بازدید
مقاله ترجمه شده : روابط مشتری و وابستگی متقابل در فرایند بین المللی شدن شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه word (بیشتر…)

1291 بازدید
مقاله ترجمه شده استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز CRM

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه word (بیشتر…)

1660 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word (بیشتر…)

1354 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) : اثرات واسطه عوامل سازمانی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26  صفحه word (بیشتر…)

1614 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات، مورد : مدیریت ارتباط با مشتریان

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26  صفحه word (بیشتر…)

1259 بازدید
مقاله نگلیسی بازاریابی ترجمه شده : یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

1226 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد