استراتژی بازاریابی

مقاله ترجمه شده اجتناب از کوته بینی در آنالیز بازاریابی دیجیتال: بازبینی مجدد سفر تصمیم گیری مشتری به عنوان یک چارچوب بازاریابی استراتژیک

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19   صفحه WORD (بیشتر…)

93 بازدید
مقاله ترجمه شده مزیت منابع اطلاعاتی مشتری ، استراتژی بازاریابی و عملکرد تجاری: دیدگاه مبتنی بر منابع بازار

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

510 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر همسویی استراتژی های کسب و کار، IT و بازاریابی بر عملکرد شرکت

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   36 صفحه WORD (بیشتر…)

528 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا مصرف کنندگان قابل پیش بینی هستند یا غیر قابل کنترل هستند؟

سال نشر: 2004 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه WORD (بیشتر…)

366 بازدید
مقاله ترجمه شده : گرایش به بازاریابی سبز، ادراک، توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه word (بیشتر…)

761 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نمایندگی های بازار در بازاریابی صنعتی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه word (بیشتر…)

1014 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18 صفحه word (بیشتر…)

1196 بازدید
مقاله نگلیسی بازاریابی ترجمه شده : یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

943 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تأثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16   صفحه word (بیشتر…)

1004 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد