شبکه های اجتماعی

مقاله ترجمه شده تحلیل شبکه های اجتماعی مرتبط با اینترنت اشیا

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   31 صفحه WORD (بیشتر…)

217 بازدید
مقاله ترجمه شده رسوایی سازمانی در رسانه های اجتماعی: افشای کارگران در یوتیوب و فیس بوک

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

288 بازدید
مقاله ترجمه شده اثربخشی تبلیغات اجتماعی در میان محصولات

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 25  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  58  صفحه WORD (بیشتر…)

308 بازدید
مقاله ترجمه شده مشارکت فعال مصرف کننده الکترونیکی: تحلیل کیفی از دیدگاه خرده فروشان مد

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

279 بازدید
مقاله ترجمه شده پویایی اجتماعی و روابط ذینفعان در برندسازی شخصی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  47  صفحه WORD (بیشتر…)

393 بازدید
مقاله ترجمه شده تخمین و به حداکثر رساندن نفوذ کاربر در شبکه های اجتماعی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه WORD (بیشتر…)

373 بازدید
مقاله ترجمه شده بازاریابی افراد تأثیرگذار در رسانه های اجتماعی و اینستافیمس (افراد معروف اینستاگرام)

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22   صفحه WORD (بیشتر…)

786 بازدید
مقاله ترجمه شده شبکه های اجتماعی، فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 25  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43  صفحه WORD (بیشتر…)

703 بازدید
مقاله ترجمه شده قاطعیت کلام موجب افزایش تعامل مصرف کننده در رسانه های اجتماعی می شود

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   42 صفحه WORD (بیشتر…)

909 بازدید
مقاله ترجمه شده : رسانه های اجتماعی سازمانی : چگونه کانال های افشای دو طرفه سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 37 صفحه WORD (بیشتر…)

1242 بازدید
مقاله ترجمه شده : بررسی نگرش های رفتاری مربوط به برند لوکس مصرف کننده در زمینه رسانه های اجتماعی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 20 صفحه WORD (بیشتر…)

2083 بازدید
مقاله ترجمه شده : آیا سازمان ها از فرایند رسمی مدیریت ریسک برای رفع خطرات رسانه های اجتماعی استفاده می کنند؟

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 38 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1209 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد