رفتار مصرف کننده

مقاله ترجمه شده رفتار دروغگویی مصرف کننده در برخوردهای خدماتی

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  55  صفحه WORD (بیشتر…)

146 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر تبلیغات ویدئویی آنلاین بر قصد خرید

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه WORD (بیشتر…)

595 بازدید
مقاله ترجمه شده شناسایی ساختار بازار برای نظارت بر رقابت محصول با استفاده از مدل هوشمند مبتنی بر رفتار مصرف کننده

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  25 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 43   صفحه WORD (بیشتر…)

250 بازدید
مقاله ترجمه شده خرده فروشی آنلاین از طریق کانال های الکترونیکی و نقاط تماس(نقاط ارتباطی) کانال الکترونیکی: مطالعات تجربی رفتار مصرف کننده در فضای تجارت الکترونیکی چند کاناله

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  46 صفحه WORD (بیشتر…)

576 بازدید
مقاله ترجمه شده قربانیان کلاهبرداری از مصرف کنندگان و رفاه مالی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  35 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه WORD (بیشتر…)

326 بازدید
مقاله ترجمه شده بررسی ادبی سیستماتیک حالات و رفتارهای روانشناختی منفی در فروش

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی ترویجی ( مروری Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48   صفحه WORD (بیشتر…)

1011 بازدید
مقاله ترجمه شده اثرات مقطعی رفتارهای مشتریان شرکت های اجتماعی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

729 بازدید
مقاله ترجمه شده :  بررسی اثر تعدیل انتقادات متناقض و تفاوتهای جنسیتی آن در تصمیم گیری خرید آنلاین مصرف کنندگان

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

1199 بازدید
مقاله ترجمه شده: درک انگیزه خرید مصرف کننده در بازار خرده فروشی مد

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 30 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1781 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : بازاریابی مواد غذایی حلال: یک مطالعه موردی بر روی رفتار مصرف کننده

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  4 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

1627 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:19 صفحه  WORD (بیشتر…)

1074 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر وابستگی های سازمانی بر رفتار مصرف کننده

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:21 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22 صفحه word (بیشتر…)

1477 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد