رفتار شهروندی سازمانی

مقاله ترجمه شده تعهد سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان در صنعت تامین آب: مجموعه داده‌های شرکت‌های دولتی ویتنامی

سال نشر: 2024 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه WORD (بیشتر…)

145 بازدید
مقاله ترجمه شده اینفلوئنسر مارکتینگ: همرنگی، رفتار هم آفرینی ارزش مشتری و قصد خرید

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 17  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  59 صفحه WORD (بیشتر…)

231 بازدید
مقاله ترجمه شده کووید-۱۹، مدیریت ایمنی محل کار، عدم امنیت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه WORD (بیشتر…)

660 بازدید
مقاله ترجمه شده اثرات سیستم های کاری با کارایی بالا در رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD (بیشتر…)

734 بازدید
مقاله ترجمه شده بررسی تأثیرات رو به رشد ادراکات کارکنان خط مقدم هتل از برند بر پیامدهای خدمات مطلوب

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29  صفحه WORD (بیشتر…)

598 بازدید
ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 23  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

1350 بازدید
مقاله ترجمه شده چگونه هوش هیجانی رهبر بر عملکرد کاری زیردستان و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 33 صفحه WORD (بیشتر…)

1322 بازدید
مقاله ترجمه شده :  درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   30 صفحه word (بیشتر…)

1762 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه word (بیشتر…)

1742 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

1243 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   18 صفحه word (بیشتر…)

1382 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

1210 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد