تصمیم گیری چند معیاره

مقاله ترجمه شده انتخاب پروژه نفت در ایران: رویکردی ترکیبی MADM در یک محیط دارای عدم قطعیت

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 13  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

420 بازدید
مقاله ترجمه شده ترکیب روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

سال نشر: 2021 نوع مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

767 بازدید
مقاله ترجمه شده رویکرد تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب روش ساخت روسازه پل

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17 صفحه WORD (بیشتر…)

565 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه word (بیشتر…)

1168 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      24   صفحه  WORD (بیشتر…)

1104 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدل تصمیم گیری چندهدفه هوشمند با فن آوری RFID برای برنامه ریزی تولید

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 36 صفحه word (بیشتر…)

1536 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

1623 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP)برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

1378 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:   6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:11 صفحه word (بیشتر…)

911 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

900 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه :الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های پروژه

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه word (بیشتر…)

1212 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد