مهارت شغلی

مقاله ترجمه شده اقدامات مدیریت منابع انسانی مبتنی بر بلاکچین برای کاهش شکاف مهارت ها و شایستگی ها در نیروی کار

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22صفحه WORD (بیشتر…)

572 بازدید
مقاله ترجمه شده اثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) توسط موسسات حسابرسی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  47  صفحه WORD (بیشتر…)

812 بازدید
مقاله ترجمه شده تنظیم بازار کار ، تنوع دانش و مهارت و عملکرد نوآوری ملی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   39 صفحه WORD (بیشتر…)

819 بازدید
مقاله ترجمه شده ارزیابی تأثیر آموزش مهارت های مربیگری بر رفتارهای سازمانی و فردی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه WORD (بیشتر…)

1033 بازدید
مقاله ترجمه شده مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

1066 بازدید
مقاله ترجمه شده :  آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

1009 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: مهارت های شغلی، جلب و حفظ استعدادهای برتر

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی: 5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14 صفحه word (بیشتر…)

1310 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد