برنامه ریزی منابع سازمانی

مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر قصد اتخاذ ERP ابری با استفاده از یک رویکرد جامع

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  26 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

324 بازدید
مقاله ترجمه شده مشارکت عوامل ، ارزش آفرینی و نوآوری در بازار

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی (مروری Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه WORD (بیشتر…)

513 بازدید
مقاله ترجمه شده عوامل موفقیت بحرانی در پروژه های ارتقاء برنامه ریزی منابع سازمانیERP

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

407 بازدید
مقاله ترجمه شده نقش میانجی پیچیدگی سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 42   صفحه WORD (بیشتر…)

835 بازدید
مقاله ترجمه شده بهبود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر اساس ماژول های دیجیتال مفهوم “صنعت ۴٫۰”

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه WORD (بیشتر…)

434 بازدید
مقاله ترجمه شده : تفاوت در ارزش ERP بین شرکت های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

811 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تحلیل مقایسه‌ای ERP و EAI

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

941 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11 صفحه word (بیشتر…)

835 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( ERP)

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

629 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه word (بیشتر…)

974 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :عوامل تاثیرگذار در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20  صفحه word (بیشتر…)

715 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد