بحران مالی

مقاله ترجمه شده آیا جریان های نقدی و نسبت های سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس در طول بحران تاثیر دارند

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه WORD (بیشتر…)

215 بازدید
مقاله ترجمه شده اقتصاد سیاسی در بانکداری رابطه ای

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی(Review article) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   31 صفحه WORD (بیشتر…)

345 بازدید
مقاله ترجمه شده Covid ‑ ۱۹: پیامدهای مربوط به مدیریت ریسک بیمه گر و بیمه پذیری ریسک ابتلا به بیماری همه گیر

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 29  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43  صفحه WORD (بیشتر…)

504 بازدید
مقاله ترجمه شده حساب های پرداختنی و ارزش شرکت

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 22  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 55   صفحه WORD (بیشتر…)

935 بازدید
مقاله ترجمه شده تصویرسازی بحران های اقتصادی با استفاده از مدل های حسابداری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 37 صفحه WORD (بیشتر…)

1139 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده رابطه ی بین اعمال تخفیف در هزینه های حسابرسی در طول بحران مالی جهانی و کیفیت درآمد و کیفیت حسابرسی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 46 صفحه WORD (بیشتر…)

1196 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : رویه‌های حسابداری مدیریت قبل و در طول بحران اقتصادی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 44   صفحه word (بیشتر…)

1471 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : مطالعه تجربی در مورد تجزیه وتحلیل تأثیر بحران مالی جهانی بر اطلاعات حسابداری

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13   صفحه word (بیشتر…)

1396 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : عدم تقارن اطلاعاتی حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران‌های مالی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45  صفحه word (بیشتر…)

1434 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد