کارت امتیازی متوازن

مقاله ترجمه شده  یک روش کمی برای توسعه یک نقشه استراتژیک

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 36   صفحه WORD (بیشتر…)

526 بازدید
مقاله ترجمه شده :  تاثیر شیوه های مدیریت دانش برعملکرد سازمانی  شیوه کارت امتیازی متوازن

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  31 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37 صفحه word (بیشتر…)

1340 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word (بیشتر…)

1512 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

1829 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ادغام دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملکرد

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه word (بیشتر…)

1566 بازدید
مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   29 صفحه word (بیشتر…)

1556 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدلی برای ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

سال نشر: 2003 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   22  صفحه word (بیشتر…)

1220 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28  صفحه word (بیشتر…)

1311 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده؛ طراحی یک سیستم پایگاه دانش برای برنامه ریزی استراتژیک: نگرش کارت امتیازی متوازن

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1476 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد