چابکی سازمانی

مقاله ترجمه شده تسهیل سرعت بین المللی سازی: نقش هوش تجاری و چابکی سازمانی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه WORD (بیشتر…)

580 بازدید
مقاله ترجمه شده نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39   صفحه WORD (بیشتر…)

1006 بازدید
مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد توانمندی در تولید چابک

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14 صفحه WORD (بیشتر…)

1460 بازدید
مقاله ترجمه شده : اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   30  صفحه word (بیشتر…)

1728 بازدید
مقاله ترجمه شده : از پیاده سازی سیاست تا مدیریت فرآیند کسب و کار

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه word (بیشتر…)

1207 بازدید
مقاله ترجمه شده : پیش بینی عملکرد پروژه با توجه به تاثیر سبک رهبری در چابکی سازمانی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1305 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14   صفحه word (بیشتر…)

1895 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد