هوش تجاری

مقاله ترجمه شده آنالیز داده های رسانه های اجتماعی برای سیستم تصمیم گیری تجاری به منظور آنالیز رقابت

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD (بیشتر…)

156 بازدید
مقاله ترجمه شده تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی استارتاپ ها

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   34  صفحه WORD (بیشتر…)

299 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر ظرفیت های فناوری اطلاعات بر مدیریت موجودی: یک مطالعه تجربی

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه WORD (بیشتر…)

334 بازدید
مقاله ترجمه شده بازارهای الکترونیک در پلتفرم های دیجیتال و هوش مصنوعی

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه WORD (بیشتر…)

240 بازدید
مقاله ترجمه شده گنجاندن “فرآیند کاوی” در حسابرسی صورت های مالی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF  تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

424 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد بانک ها: یک چارچوب مفهومی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

352 بازدید
مقاله ترجمه شده شناسایی عوامل اصلی موثر بر پیاده سازی هوش تجاری در SME ها

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   14 صفحه WORD (بیشتر…)

300 بازدید
مقاله ترجمه شده تسهیل سرعت بین المللی سازی: نقش هوش تجاری و چابکی سازمانی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه WORD (بیشتر…)

548 بازدید
مقاله ترجمه شده بکارگیری مدل هوش تجاری برای ارزیابی آموزش عالی ملی ایران

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه WORD (بیشتر…)

684 بازدید
مقاله ترجمه شده سیستم های هوش تجاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط: تاثیر سیستم ها بر عملکرد شرکت

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29 صفحه WORD (بیشتر…)

1284 بازدید
مقاله ترجمه شده : هوش تجاری و تجزیه و تحلیل کسب و کار در تحقیقات حسابداری مدیریت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48 صفحه WORD (بیشتر…)

1843 بازدید
مقاله ترجمه شده : تاثیر سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری مدیریت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18 صفحه word (بیشتر…)

1508 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد