هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقاله ترجمه شده :  استفاده از رویکرد هیبریدی (ترکیبی) الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی در هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

سال نشر: 2003 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1121 بازدید
مقاله ترجمه شده :  اتخاذ سیستم هزینه‌یابی در شرکت‌های تولیدی مصری:سیستم‌های ABC و RCA

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1239 بازدید
مقاله ترجمه شده : حسابداری مشتری با هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه word (بیشتر…)

1194 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اعمال هزینه یابی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word (بیشتر…)

1318 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده: مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:25صفحه  WORD (بیشتر…)

1529 بازدید
مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده بررسی مسائل خودگزینی و درونزایی در رابطه بین هزینه یابی و عملکرد مبتنی بر فعالیت

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45 صفحه  WORD (بیشتر…)

1467 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با مدیریت های کم سود انطباق دارند؟

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی: 16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1334 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ISI حسابداری با ترجمه پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1399 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1508 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:28 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1430 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری : توسعه روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت – مقایسه فرانسه وچین

سال نشر:  2011 تعداد صفحه انگلیسی: 9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1382 بازدید
مقاله لاتین ترجمه شده ی رشته حسابداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری

سال نشر: 2007 -تعداد صفحه انگلیسی: 13 -تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1765 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد