مطالعه موردی

مقاله ترجمه شده مطالعه موردی در علوم اجتماعی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: Editorial تعداد صفحه انگلیسی: 4  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه WORD (بیشتر…)

180 بازدید
مقاله ترجمه شده مطالعات موردی-غیر موردی: اصول ، روش ها ، جهت گیری و تفسیر

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه WORD (بیشتر…)

191 بازدید
مقاله ترجمه شده تمثیل و ارزش استفاده از موارد و مطالعات موردی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

151 بازدید
مقاله ترجمه شده  مطالعه موردی در مهندسی نرم افزار – این یک مورد است و یک مطالعه است ، اما آیا یک مطالعه موردی است؟

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: (Short communication) تعداد صفحه انگلیسی:  3 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه WORD (بیشتر…)

208 بازدید
مقاله ترجمه شده استفاده درست و نادرست از روش مطالعه موردی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه WORD (بیشتر…)

163 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد