فیسبوک

مقاله ترجمه شده رسوایی سازمانی در رسانه های اجتماعی: افشای کارگران در یوتیوب و فیس بوک

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

294 بازدید
مقاله ترجمه شده چگونه تبلیغات شخصی سازی شده بر ارزش ویژه برندهای تبلیغ شده در فیس بوک تأثیر می گذارد

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   47 صفحه WORD (بیشتر…)

656 بازدید
مقاله ترجمه شده قاطعیت کلام موجب افزایش تعامل مصرف کننده در رسانه های اجتماعی می شود

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   42 صفحه WORD (بیشتر…)

914 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هدف قرار دادن دانشجویان در فیس بوک (برای تبلیغات)

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25 صفحه word (بیشتر…)

1448 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد