عدم تقارن اطلاعاتی

مقاله ترجمه شده توانمندی مدیریت، کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32   صفحه WORD (بیشتر…)

304 بازدید
مقاله ترجمه شده : دارایی های نقدی و کیفیت درآمد

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33 صفحه word (بیشتر…)

1648 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1258 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : شیوع مدیریت سود روی عدم تقارن اطلاعاتی در محیطی نامطمئن

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 31   صفحه word (بیشتر…)

1520 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : عدم تقارن اطلاعاتی حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران‌های مالی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45  صفحه word (بیشتر…)

1325 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد