عدم تقارن اطلاعاتی

مقاله ترجمه شده : دارایی های نقدی و کیفیت درآمد

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33 صفحه word (بیشتر…)

1383 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1023 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : شیوع مدیریت سود روی عدم تقارن اطلاعاتی در محیطی نامطمئن

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 31   صفحه word (بیشتر…)

1301 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : عدم تقارن اطلاعاتی حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران‌های مالی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45  صفحه word (بیشتر…)

1055 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد