شرکت های کوچک و متوسط SME

مقاله ترجمه شده مقایسه رویکردها برای گزارش دهی مالی دارایی های غیرجاری مطابق با IFRS برای SME ها و IAS/IFRS

سال نشر:  2014 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21 صفحه  WORD (بیشتر…)

1357 بازدید
مقاله ترجمه شده رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:14 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1268 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:28 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1442 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد