توسعه پایدار

مقاله ترجمه شده ایجاد جوامع پایدار از طریق مدیریت منابع انسانی انسان محور: مسائل نوظهور و فرصت های تحقیقاتی

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   18 صفحه WORD (بیشتر…)

187 بازدید
مقاله ترجمه شده ویژگی های مدیریت استراتژیک توسعه پایدار صنعت کابل

سال نشر: 2022 نوع مقاله: فصل کتاب (Book chapter) تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه WORD (بیشتر…)

264 بازدید
مقاله ترجمه شده به سوی اقتصاد مدور برای توسعه پایدار: کاربرد حسابداری هزینه کامل برای بازیافت زباله های شهری

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 40 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 43   صفحه WORD (بیشتر…)

532 بازدید
مقاله ترجمه شده یک آنالیز انتقادی از تأثیرات COVID-19 بر اقتصاد جهانی و اکوسیستم ها و فرصت هایی برای استراتژی های اقتصاد مدور

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 22 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  52  صفحه WORD (بیشتر…)

581 بازدید
مقاله ترجمه شده استراتژی اقیانوس سبز: دموکراتیک سازی دانش کسب و کار برای رشد پایدار

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه WORD (بیشتر…)

1017 بازدید
مقاله ترجمه شده توسعه منابع انسانی به عنوان عنصری از منابع انسانی پایدار – با تمرکز بر مهندسان تولید

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

975 بازدید
مقاله ترجمه شده اهمیت مدیریت منابع انسانی پایدار برای اتخاذ اهداف توسعه پایدار

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43  صفحه WORD (بیشتر…)

1060 بازدید
مقاله ترجمه شده :  یادگیری مسئله گرای مبتنی بر پروژه (POPBL) در ارتقاء آموزش برای توسعه پایدار

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 12   صفحه word (بیشتر…)

848 بازدید
مقاله ترجمه شده : آموزش برای توسعه پایدار ــ آموزش نسل جوان برای آینده

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8  صفحه word (بیشتر…)

769 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها

سال نشر:  2014 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه  WORD (بیشتر…)

1583 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد