بازار انرژی

مقاله ترجمه شده اثرات پویای اقتصاد سایه و آلودگی محیط زیست بر قیمت سهام انرژی: شواهد تجربی از کشورهای OECD

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22   صفحه WORD (بیشتر…)

332 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده:  تحقیق در بازار سهام مربوط به بازار انرژی ساختار بر اساس شاخص های مالی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 25 صفحه WORD (بیشتر…)

1243 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد