استخدام

مقاله ترجمه شده تکنیک استخدام و مدیریت منابع انسانی با استفاده از فناوری بلاکچین برای صنعت ۴٫۰

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   19 صفحه WORD (بیشتر…)

490 بازدید
مقاله ترجمه شده مزایا و استفاده از فناوری بلاکچین برای مدیریت منابع انسانی: یک بررسی انتقادی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه WORD (بیشتر…)

528 بازدید
مقاله ترجمه شده فناوری بلاکچین برای پشتیبانی از گزینش و استخدام کارمندان در انقلاب صنعتی ۴٫۰

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

697 بازدید
مقاله ترجمه شده چرا مهاجران ماهرِ به طور موقت استخدام می شوند؟ تحلیل نظری سرمایه انسانی در مورد انگیزه های کارفرمایان در استرالیا

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 23  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD (بیشتر…)

746 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر سبد های برند بر جذابیت سازمانی

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

1228 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده آینده روابط استخدامی از دیدگاه مدیریت منابع انسانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:18صفحه word (بیشتر…)

1359 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اتخاذ عملیات استخدام ژاپنی در مالزی

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19  صفحه word (بیشتر…)

1234 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد