ارزش ویژه برند

مقاله ترجمه شده تأثیر فعالیت‌های بازاریابی اینستاگرام بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در صنعت قهوه

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28 صفحه WORD (بیشتر…)

201 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر مدیر فروشگاه خرده فروشی در توسعه رابطه برند کارکنان خط مقدم ، عملکرد خدمات و وفاداری مشتری

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD (بیشتر…)

686 بازدید
مقاله ترجمه شده چگونه تبلیغات شخصی سازی شده بر ارزش ویژه برندهای تبلیغ شده در فیس بوک تأثیر می گذارد

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   47 صفحه WORD (بیشتر…)

621 بازدید
مقاله ترجمه شده نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد دلبستگی، اعتماد و ارزش مصرف کننده

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:   15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   29 صفحه WORD (بیشتر…)

1326 بازدید
مقاله ترجمه شده استفاده از ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده در برندسازی هتل لوکس

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 31 صفحه WORD (بیشتر…)

1391 بازدید
مقاله ترجمه شده :مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی انگلیسی : 15 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

3036 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزش ویژه برند و عوامل تشدیدکننده در ارزیابی های شکست نوآوری محصول: دیدگاهی از اثر ارتباطی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21  صفحه word (بیشتر…)

1277 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: سوابق مرتبط با ارزش ویژه برند سبز

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   20 صفحه word (بیشتر…)

1398 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9  صفحه word (بیشتر…)

1336 بازدید
مقالهانگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10  صفحه word (بیشتر…)

1618 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی اعتبار ساختارهای ارزش ویژه برند

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18 صفحه word (بیشتر…)

1363 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد