اخلاق حسابداری

مقاله ترجمه شده حسابرسی مبتنی بر اخلاق برای توسعه هوش مصنوعی قابل اعتماد

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 5 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9   صفحه WORD (بیشتر…)

72 بازدید
مقاله ترجمه شده تکرارپذیری در تحقیقات حسابداری: نظرات انجمن های پژوهشی

سال نشر: 2020 نام ناشر (پایگاه داده): وایلی تعداد صفحه انگلیسی: 27  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44  صفحه WORD (بیشتر…)

408 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری برای اخاذی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51  صفحه WORD (بیشتر…)

452 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده اخلاق و مالیات مقایسه میان کشوری شرکت های انگلیسی و ترکیه ای

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26 صفحه word (بیشتر…)

913 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری، اخلاق و وجود انسان: کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش

سال نشر:  2013 تعداد صفحه انگلیسی: 13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    41  صفحه  WORD (بیشتر…)

793 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد