آموزش عالی

مقاله ترجمه شده بکارگیری مدل هوش تجاری برای ارزیابی آموزش عالی ملی ایران

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه WORD (بیشتر…)

153 بازدید
مقاله ترجمه شده دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه نسبت به COVID-19: مطالعه ای در بین دانشجویان آموزش عالی در پرتغال

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   18 صفحه WORD (بیشتر…)

136 بازدید
مقاله ترجمه شده نقش جو سازمانی در مدیریت اشتراک دانش در میان دانشگاهیان در آموزش عالی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD (بیشتر…)

253 بازدید
مقاله ترجمه شده :  مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

873 بازدید
مقاله ترجمه شده :  آموزش عالی در رشته مهندسی صنایع در کشور پرو: در جهت یک مدل جدید بر مبنای مهارت‌ها

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه word (بیشتر…)

712 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد