حسابداری مالی

مقاله ترجمه شده مرز “اقتصادی”: حسابداری مالی، تصورات شرکتی و حس انسانی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه WORD (بیشتر…)

146 بازدید
مقاله ترجمه شده قوانین مالی بی اثر؟ تأثیر استانداردهای حسابداری بخش دولتی بر بودجه ، کارایی و حسابدهی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 26 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 40   صفحه WORD (بیشتر…)

139 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت سرمایه در گردش: اثرات مالی و ارزیابی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

563 بازدید
مقاله ترجمه شده معرفی و کاربرد بلاکچین در حسابداری مالی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه WORD (بیشتر…)

1259 بازدید
مقاله ترجمه شده :  تحقیق حسابداری مالی ، تمرین و مسئولیت مالی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه word (بیشتر…)

746 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه:بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:4 تعداد صفحه ترجمه فارسی:6 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1023 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد