وفاداری مشتری

مقاله ترجمه شده  تأثیر مدیریت ارتباط جمعی، جهت گیری بازاریابی رابطه ای، تعامل مشتری و اعتماد به برند بر وفاداری به برند

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   30 صفحه WORD (بیشتر…)

168 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر هوش هیجانی و کیفیت رابطه بر اثر بهبود خدمات اکوسیستم های پلتفرم آنلاین

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

546 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر مدیر فروشگاه خرده فروشی در توسعه رابطه برند کارکنان خط مقدم ، عملکرد خدمات و وفاداری مشتری

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD (بیشتر…)

658 بازدید
مقاله ترجمه شده بازاریابی رابطه ای آنلاین و وفاداری مشتری: دیدگاه تئوری سیگنالینگ

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21 صفحه WORD (بیشتر…)

636 بازدید
مقاله ترجمه شده افزایش وفاداری: هنگام بهبود مسائل مرتبط با لذت و رضایت مشتری

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   31 صفحه WORD (بیشتر…)

831 بازدید
مقاله ترجمه شده رشد پایدار برای مشاغل آزاد در صنعت خرده فروشی بر اساس ارزش ویژه مشتری ، رضایت مشتری و وفاداری مشتری

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

1021 بازدید
مقاله ترجمه شده وفاداری برند: ایجاد و اعتبار سنجی مقیاس

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

745 بازدید
مقاله ترجمه شده ارتباط بین شناسایی برند مصرف کننده، گروه های هوادار  برند و وفاداری برند

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33 صفحه word (بیشتر…)

1923 بازدید
مقاله ترجمه شده ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 26 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

2048 بازدید
مقاله ترجمه شده : رشد وفاداری مشتری و تاثیر آن بر سودآوری در خدمات مالی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  23 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word (بیشتر…)

1612 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت : ایجاد وفاداری در  مشتری نهایی از طریق اعتقاد به وفاداری  و شناسایی مشتری_شرکت

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 40 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1620 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت : تلاش برای وفاداری مسافران به مقصد با شناسایی ویژگی های مسافران وفادار

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 29 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1001 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد