هوش عاطفی

مقاله ترجمه شده دلبستگی به همتایان و هوش هیجانی کلاس به عنوان پیش بینی کننده سلامت روانی نوجوانان

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word (بیشتر…)

1309 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

1224 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : افزایش عملکرد عاطفی و خدمات به مشتریان از طریق شیوه های منابع انسانی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1422 بازدید
مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت : بهبود خروجی­ های کارمند؛ تأثیرات وابسته­ ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:27 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21  صفحه word (بیشتر…)

1196 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد