هزینه سرمایه

مقاله ترجمه شده درک ریسک و هزینه سرمایه در پروژه های بازارهای نوظهور با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه WORD (بیشتر…)

26 بازدید
مقاله ترجمه شده نقدشوندگی اوراق قرضه و سرمایه گذاری

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  21 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  63  صفحه WORD (بیشتر…)

37 بازدید
مقاله ترجمه شده یک تحلیل نظری که حسابداری محافظه کارانه را به هزینه سرمایه مرتبط می کند

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 25 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

184 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر انتشار توییتر بر هزینه سرمایه: رویکرد داده ای بزرگ

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 53   صفحه WORD (بیشتر…)

885 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه تاثیرگذار است

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه WORD (بیشتر…)

1603 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری: هزینه سرمایه و شفافیت درآمد

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:19 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 47 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1279 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد