نرخ ارز

مقاله ترجمه شده اثرات متقابل بین بازارهای مالی، پاندمی Covid-19 و تحریم های اقتصادی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 22  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD (بیشتر…)

409 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تجزیه و تحلیل نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13 صفحه WORD (بیشتر…)

1210 بازدید
مقاله ترجمه شده : تاثیرات شوک های مخارج دولت بر تعادل حساب تجاری در کره

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 19 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1071 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد