مهندسی ارزش

مقاله ترجمه شده روند تصمیم گیری امکانات با رویکرد مهندسی ارزش اصلاح شده

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 19  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33   صفحه WORD (بیشتر…)

498 بازدید
مقاله ترجمه شده مشارکت عوامل ، ارزش آفرینی و نوآوری در بازار

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی (مروری Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه WORD (بیشتر…)

886 بازدید
ترجمه مقاله انگلیسی تأثیر مهندسی ارزش و ملاحظات پایداری بر ارزش پروژه

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه WORD (بیشتر…)

908 بازدید
مقاله ترجمه شده : طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 18 صفحه WORD (بیشتر…)

1540 بازدید
مقاله ترجمه شده : هزینه‌ یابی بر مبنای هدف، رابطه ی بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و کایزن و سود مورد انتظار

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8   صفحه word (بیشتر…)

1576 بازدید
مقاله ترجمه شده : افزودن ارزش و تکنیک مدیریت منابع انسانی : منابع انسانی مبتنی بر شواهد

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

1357 بازدید
مقاله ترجمه شده: حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 10 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1505 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدل تعمیم یافته برای مهندسی ارزش یکپارچه

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13   صفحه word (بیشتر…)

1251 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد