مدیریت کسب و کار

مقاله ترجمه شده استراتژی کسب و کار، سرمایه فکری، عملکرد شرکت و ریسک ورشکستگی

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  31 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  48  صفحه WORD (بیشتر…)

278 بازدید
مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت: واکنش کسب و کارها به همه گیری کووید-۱۹

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 17  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

164 بازدید
مقاله ترجمه شده COVID-19 و کسب و کارهای تحت رهبری زنان در سراسر جهان

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 23 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   22 صفحه WORD (بیشتر…)

310 بازدید
مقاله ترجمه شده طراحان کسب و کار ، شبکه های سازمانی و ICT

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه WORD (بیشتر…)

380 بازدید
مقاله ترجمه شده استراتژی مدیریت دانش: رویکرد توسعه سازمانی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 17  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34   صفحه WORD (بیشتر…)

649 بازدید
مقاله ترجمه شده استراتژی اقیانوس سبز: دموکراتیک سازی دانش کسب و کار برای رشد پایدار

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه WORD (بیشتر…)

926 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر پذیرش تجارت الکترونیک بر استراتژی کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  17 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   27 صفحه WORD (بیشتر…)

545 بازدید
مقاله ترجمه شده بازاریابی پایدار و حمایت مصرف کننده برای کسب و کار پایدار

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 33  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD (بیشتر…)

810 بازدید
مقاله با ترجمه محافظه کاری حسابداری، استراتژی کسب و کار و ابهام

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43  صفحه WORD (بیشتر…)

665 بازدید
مقاله ترجمه شده نقش میانجی پیچیدگی سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 42   صفحه WORD (بیشتر…)

1327 بازدید
مقاله ترجمه شده نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39   صفحه WORD (بیشتر…)

873 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد