مدیریت ورزشی

مقاله ترجمه شده مربی حرفه ای و حفظ زندگی خانوادگی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه WORD (بیشتر…)

94 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

1226 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد