مدیریت بحران

مقاله ترجمه شده یک مدل بهینه سازی فازی برای طراحی یک شبکه کارآمد برای زنجیره تامین خون تحت عدم قطعیت و اختلال

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 55  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  66  صفحه WORD (بیشتر…)

41 بازدید
مقاله ترجمه شده یک مدل برنامه ریزی تصادفی سه مرحله ای و چند هدفه برای بهبود توانایی نجات پایدار با در نظر گرفتن بلایای طبیعی ثانویه در تدارکات اورژانسی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

323 بازدید
مقاله ترجمه شده COVID-19 و کسب و کارهای تحت رهبری زنان در سراسر جهان

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 23 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   22 صفحه WORD (بیشتر…)

261 بازدید
مقاله ترجمه شده Covid ‑ ۱۹: پیامدهای مربوط به مدیریت ریسک بیمه گر و بیمه پذیری ریسک ابتلا به بیماری همه گیر

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 29  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43  صفحه WORD (بیشتر…)

332 بازدید
مقاله ترجمه شده فناوری های مبتنی بر نور برای مدیریت بحران COVID-19

سال نشر: 2020 نوع مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه WORD (بیشتر…)

450 بازدید
مقاله ترجمه شده نوآوری همگرایانه در عصر دیجیتال و در بحران همه گیری COVID-19

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 31   صفحه WORD (بیشتر…)

485 بازدید
مقاله ترجمه شده پیامدهای COVID-19 بر درآمد خانوار و امنیت غذایی در کنیا و اوگاندا

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   30 صفحه WORD (بیشتر…)

520 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت بحران در مدیریت دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه WORD (بیشتر…)

645 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدیریت استراتژیک بحران در گردشگری: استفاده از اصول مدیریت ریسک یکپارچه برای صنعت گردشگری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  3 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  8  صفحه word (بیشتر…)

1384 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدیریت بحران جهانی – پژوهش های جاری و جهت گیری های آینده

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8   صفحه word (بیشتر…)

1101 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت : اختصاص منابع انسانی در سازمان های تحت شرایط بحران

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی : 27 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1520 بازدید
مقاله ترجمه شده : رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  8  صفحه word (بیشتر…)

1150 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد