مدیریت ایمنی

مقاله ترجمه شده نقش مدیر پروژه در عملکرد ایمنی ساخت و سازها در عربستان سعودی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  24 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  42  صفحه WORD (بیشتر…)

245 بازدید
مقاله ترجمه شده کووید-۱۹، مدیریت ایمنی محل کار، عدم امنیت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه WORD (بیشتر…)

344 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت بحران در مدیریت دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه WORD (بیشتر…)

564 بازدید
مقاله ترجمه شده : یک سیستم مدیریت یکپارچه برای سلامت و ایمنی شغلی و محیط کاری و سیستم اطلاعات مدیریت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26 صفحه WORD (بیشتر…)

1141 بازدید
مقاله ترجمه شده : فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن و آگاهانه

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   18 صفحه word (بیشتر…)

1031 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28 صفحه word (بیشتر…)

1220 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد