مدیریت استعداد

مقاله ترجمه شده رواشنانسی مدیریت استعداد: بررسی و دستور کار پژوهشی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه word (بیشتر…)

632 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19  صفحه word (بیشتر…)

1298 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده موازنه اهداف فردی و سازمانی در مدیریت استعداد جهانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:       26  صفحه word (بیشتر…)

1171 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده فرایند مدیریت استعدادها

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9  صفحه word (بیشتر…)

1086 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9 صفحه word (بیشتر…)

874 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد