مالکیت نهادی

مقاله ترجمه شده کیفیت سود، سرمایه گذاران نهادی و نگهداری وجوه نقد شرکت

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 31  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  47  صفحه WORD (بیشتر…)

228 بازدید
مقاله ترجمه شده ریسک سقوط ، سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

1109 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه تاثیرگذار است

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه WORD (بیشتر…)

1808 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه word (بیشتر…)

1432 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد