صنعت بانکداری

مقاله ترجمه شده بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفیت در کاربرد واقعی از خدمات بانکداری تلفن همراه

سال نشر: 2019 نام ناشر (پایگاه داده): الزویر تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39   صفحه WORD (بیشتر…)

591 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی یونانی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه word (بیشتر…)

1301 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 21 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35  صفحه  WORD (بیشتر…)

948 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده واکنش بازارهای مالی به اعلام تصمیمات سیاست‌های پولی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word (بیشتر…)

1287 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

1212 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد