صادرات

مقاله ترجمه شده جهت گیری بازار منعطف و فعال در ارتباط با عملکرد سرمایه گذاری جسورانه شرکت های کوچک و متوسط در زمینه صادرات: نقش واسطه ای ظرفیت های بازاریابی

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 40   صفحه WORD (بیشتر…)

314 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا تخفیف مالیات بر صادرات یک سیگنال با کیفیت برای تعیین ساختار سرمایه شرکت ها است؟ دیدگاه واسطه گری مالی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29   صفحه WORD (بیشتر…)

819 بازدید
مقاله ترجمه شده : نوسانات نرخ ارز و عملکرد تجارت بین المللی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1548 بازدید
مقاله ترجمه شده :  چگونه توانایی های بازاریابی و عملکرد فعلی در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی است؟

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 40  صفحه word (بیشتر…)

1821 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری : واکنش بازار سهام به از دست دادن یا بدست آوردن وضعیت صادر کننده خصوصی خارجی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 34 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1129 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه word (بیشتر…)

1422 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد