شبکه بی سیم

مقاله ترجمه شده کامپیوتر: شبکه بی سیم یکپارچه سیسکو

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:       19  صفحه word (بیشتر…)

1326 بازدید
مقاله ترجمه شده پروتکل کنترل نقل و انتقالات با پیمایش تطبیقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گره ای با ارتباط اینترنتی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     19    صفحه word (بیشتر…)

878 بازدید
مقاله ترجمه شده الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   35      صفحه word (بیشتر…)

1166 بازدید
مقاله انگلیسی کامپیوتر ترجمه شده نقل و انتقال بسته های انیکست کدگذاری شده برای شبکه های مش بی سیم

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      29   صفحه word (بیشتر…)

742 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم

سال نشر: تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      12   صفحه word (بیشتر…)

799 بازدید
مقاله انگلیسی کامپیوتر ترجمه شده راه حل های شبکه محلی بی سیم سیار بروکید

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     11    صفحه word (بیشتر…)

892 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد