سیستم های کنترل مدیریت

مقاله ترجمه شده سیستم های کنترل مدیریت مبتنی بر ارزش و پویایی سرمایه در گردش

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  28 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 88   صفحه WORD (بیشتر…)

374 بازدید
مقاله ترجمه شده تقویت و توانمندسازی سیستم های کنترل مدیریت از طریق فناوری اطلاعات: نقش مهم شفافیت داخلی و شفافیت جهانی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 50   صفحه WORD (بیشتر…)

412 بازدید
مقاله ترجمه شده :جستجوی رهبران: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی : 25 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1236 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 42 صفحه word (بیشتر…)

1007 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد