سودآوری

مقاله ترجمه شده تأثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی سازمان هایSME

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه WORD (بیشتر…)

209 بازدید
مقاله ترجمه شده بهبود ابزار حسابداری مدیریت استراتژیک

سال نشر: 2021 نوع مقاله (کنفرانس): علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

194 بازدید
مقاله ترجمه شده بازده بازار و ظرفیت قیمت سهام برای پیش بینی سودآوری یک شرکت در آینده

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 13  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35  صفحه WORD (بیشتر…)

400 بازدید
مقاله ترجمه شده مدل برنامه ریزی استراتژیک برای افزایش سودآوری SME های برون سپاری منابع انسانی از طریق تحول دیجیتال

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

655 بازدید
مقاله ترجمه شده ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری: شواهد از شرکت های ثبت شده در بورس چین

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  20 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48 صفحه WORD (بیشتر…)

985 بازدید
مقاله ترجمه شده : رشد وفاداری مشتری و تاثیر آن بر سودآوری در خدمات مالی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  23 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word (بیشتر…)

1320 بازدید
مقاله ترجمه شده : ریسک و سودآوری بانک های اسلامی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه word (بیشتر…)

1273 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد