رویکرد فازی

مقاله ترجمه شده یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی برای مسئله انتخاب مشاور در پروژه ERP

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه WORD (بیشتر…)

179 بازدید
مقاله ترجمه شده برآورد اطلاعات ناقص در تصمیم گیری گروهی: چارچوبی از محاسبات دانه ای (گرانول)

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

437 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تجزیه و تحلیل نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13 صفحه WORD (بیشتر…)

1126 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده یک راه حل یکپارچه در بودجه بندی سرمایه فازی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 44 صفحه WORD (بیشتر…)

1018 بازدید
مقاله ترجمه شده سازگاری سیستم های دانش سازمانی و مدیریت دانش برای بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  20 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 42 صفحه WORD (بیشتر…)

1313 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدل سازی فازی از تجارت سهام با شمعدان فازی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 28 صفحه WORD (بیشتر…)

1318 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت : اختصاص منابع انسانی در سازمان های تحت شرایط بحران

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی : 27 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1618 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد