حسابداری هزینه

مقاله ترجمه شده تأثیر مقررات بانکی و استانداردهای حسابداری در برآورد ذخایر زیان وام اختیاری

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه WORD (بیشتر…)

249 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا مدیران مستقل و شرکت های حسابرسی BIG-4 تغییر طبقه بندی را محدود می کنند

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  17 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه WORD (بیشتر…)

244 بازدید
مقاله ترجمه شده اندازه شرکت و پیچیدگی سیستم هزینه: نقش سن شرکت

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  17 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   46 صفحه WORD (بیشتر…)

255 بازدید
مقاله ترجمه شده مروری بر حسابداری هزینه های خسارات آلودگی

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه WORD (بیشتر…)

483 بازدید
مقاله ترجمه شده : ارزیابی چرخه عمر و حسابداری هزینه های زیست محیطی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 37 صفحه WORD (بیشتر…)

1491 بازدید
مقاله ترجمه شده : حسابداری هزینه‌های معامله در ارزیابی سیاست برنامه‌ریزی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 27  صفحه WORD (بیشتر…)

1195 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : حسابداری هزینه در آنالیز بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده: یک طرح پیشنهادی

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

1391 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد