حسابداری منابع انسانی

مقاله ترجمه شده آنالیز تطبیقی اجرای حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی در بانک

سال نشر: 2023 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه WORD (بیشتر…)

344 بازدید
مقاله ترجمه شده پیامدهای مالی افشاء سرمایه انسانی به عنوان بخشی از گزارشگری یکپارچه

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 25  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه WORD (بیشتر…)

261 بازدید
مقاله ترجمه شده گزارشگری منابع انسانی: مفاهیم مربوط به حاکمیت شرکتی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

557 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی سازمان هایSME

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه WORD (بیشتر…)

428 بازدید
مقاله ترجمه شده رابطه مکمل بین حسابداری منابع انسانی و سیستم اطلاعات منابع انسانی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه WORD (بیشتر…)

747 بازدید
مقاله ترجمه شده روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت Infosys TECHNOLOGIES LTD

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 16 صفحه WORD (بیشتر…)

1076 بازدید
مقاله ترجمه شده : حسابداری منابع انسانی: مسائل، مزایا و چالش ها

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 27 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1826 بازدید
مقاله ترجمه شده: حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 10 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1519 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : آنالیز روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  4 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10   صفحه word (بیشتر…)

1573 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد