حسابداری ارزش منصفانه

مقاله ترجمه شده  آیا کیفیت حسابرسی برآوردهای پیچیده برای سرمایه گذاران ارزشمند است؟

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45  صفحه WORD (بیشتر…)

110 بازدید
مقاله ترجمه شده بحث در مورد “تأثیر حسابداری ارزش منصفانه بر نقش ارزیابی عملکرد سود”

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 5  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه WORD (بیشتر…)

123 بازدید
مقاله ترجمه شده نقش ایروینگ فیشر در توسعه تفکر حسابداری ارزش منصفانه

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14  صفحه WORD (بیشتر…)

455 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری منصفانه انتشار کربن در سیستم جهانی با استفاده از یک مفهوم تشکیل هزینه اگزرژی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

192 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا حسابداری ارزش منصفانه به ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری کمک می کند؟

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 22 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

659 بازدید
مقاله ترجمه شده : حسابداری ارزش منصفانه و دارایی های نقدی شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27 صفحه WORD (بیشتر…)

1481 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری:  تغییرات اندازه‌گیری ارزش منصفانه : دلایل درآمد حسابداری

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه word (بیشتر…)

1052 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: حسابداری ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکت

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه فارسی 25 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

2719 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری ارزش منصفانه و دقت پیش بینی تحلیلگر

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1999 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : در خصوص پیامدهای ارزش منصفانه مبتنی بر حسابداری ادغام

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

1102 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : عدم تقارن اطلاعاتی حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران‌های مالی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45  صفحه word (بیشتر…)

1175 بازدید
مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده : حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

1230 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد