توانمندی های مدیریتی

مقاله ترجمه شده توانمندی مدیریت، کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32   صفحه WORD (بیشتر…)

374 بازدید
مقاله ترجمه شده توانمندی مدیریتی و محافظه کاری حسابداری

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45  صفحه WORD (بیشتر…)

546 بازدید
مقاله ترجمه شده کارایی شرکت و ناهنجاری های سرمایه گذاری

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه WORD (بیشتر…)

578 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19  صفحه word (بیشتر…)

1233 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد