تحلیل پوششی داده ها

مقاله ترجمه شده ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید برنج شمال ایران؛ استفاده از تحلیل پوششی داده های قوی

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه WORD (بیشتر…)

316 بازدید
مقاله ترجمه شده تحلیل مقایسه ای عملکرد سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در دولت های محلی کره

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

512 بازدید
مقاله ترجمه شده ارزیابی عملکرد برای پروژه های دولتی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23  صفحه WORD (بیشتر…)

593 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1332 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

1410 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ادغام دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملکرد

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه word (بیشتر…)

1527 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:       25  صفحه word (بیشتر…)

1410 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اندازه گیری عملکرد شرکت و واحدهای کسب و کار

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word (بیشتر…)

1350 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت و اقتصاد: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی: 11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1595 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد