بودجه بندی

مقاله ترجمه شده بودجه عملکرد حسابرسی داخلی در مورد انتخاب حسابرس متخصص و هزینه های حسابرسی: آیا مالکیت خانوادگی مهم است؟

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  37 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  55  صفحه WORD (بیشتر…)

266 بازدید
مقاله ترجمه شده کنترل ساختار بودجه محدود برای سیستم های جمعی خطی مرتبه بالا با توپولوژی ثابت

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

247 بازدید
مقاله ترجمه شده انعطاف پذیری بودجه مالی و گسترش COVID-19

سال نشر: 2020 نام ناشر (پایگاه داده): ssrn تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9   صفحه WORD (بیشتر…)

710 بازدید
مقاله ترجمه شده استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 18  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 53 صفحه WORD (بیشتر…)

530 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده یک راه حل یکپارچه در بودجه بندی سرمایه فازی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 44 صفحه WORD (بیشتر…)

699 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بهبود تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word (بیشتر…)

784 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : بودجه بندی مستمر: تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بر بودجه

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی: 18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 58 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1154 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده تبدیل حسابداری تعهدی ، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره هویت حسابداری بخش دولتی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی: 15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:26 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1096 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد